આજે પણ લો ગાર્ડન પર ત્રિપાટી ની ચા ની એજ મજા

By Toplocal on Sep 17, 2016

15
15

તમે અમદાવાદ માં જન્મે લા હો  કે પછી વર્ષો થી અમદાવાદ માં સેટલ થયા હો. તમને એ દિવસો જરુર યાદ હશે કે દોસ્તો સાથે મોડી રાતે ચા ની ચુસ્કી અને મસ્કા બન સાથે બસ ગપાટા મારવા ની માજા જ કંઈક ઔર હતી. પછી ભલે તમે અમદાવાદ ના હશો કે અમદાવાદ માં ભણવા આપ્યા હશો  કે જોબ કરતા હશો, પણ  ત્રિપાટી ની ચા તો જરૂર માણી હશે, ખરું ને !!!

હા, આજે 30 વર્ષ પછી પણ લો  ગાર્ડન પર ત્રિપાટી ની ચા ની એજ મજા છે. એજ ચા, એજ ડીમ લાઈટ, એજ ભીડ, એજ અવાજ, હા પણ પહેલા મોબાઈલ ઓછા હતા એટલે વાતો ની માજા વધુ હતી અને અત્યારે થોડી વાતો અને થોડું વોટ્સ અપ છે. પણ મજા તો એજ છે દોસ્તો।

તમે જો ના ગયા હોય તો એક વાર જજો. અને જો અવાર નવાર જરા હોય તો આ આર્ટિકલ રીવિવ્યું જરૂર કર­જો।

Recent Posts

Karma Cafe Ahmedabad

Posted on Jun 23, 2016

Tags: place

jhulta minara ahmedabad

Posted on May 11, 2016

Tags: place

Ahmedabad ni pol

Posted on Apr 19, 2016

Tags: place

Trip to NalSarovar

Posted on Dec 25, 2014

Tags: place

Adalaj ni Vav

Posted on Aug 19, 2014

Tags: place

Sidi Saiyed Mosque

Posted on Aug 12, 2014

Tags: place

SEVA CAFE

Posted on Jun 30, 2014

Tags: food , theme restaurant

Heritage Walk

Posted on Jun 10, 2014

Tags: place

Dal Dhokli

Posted on May 19, 2014

Tags: food

Vacation Games

Posted on May 05, 2014

Tags: people

Summer Activities

Posted on Apr 19, 2014

Tags: place

View More

Call 09099957901 to promote your store